[x] ปิดหน้าต่างนี้ 
 

  
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการบวชชีพราหมณ์
ณ เขาต่อยไห
6 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2558
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 255
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2557 - 2559)
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนพัฒนา3ปี(พ.ศ.2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่1
แผนพัฒนา3ปี (พ.ศ.2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
28 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2557
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมประชุมแผนดำเนินงานประจำปี 2558.แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3ปี(พ.ศ.2557-2559),แผนพัฒนาสามปี (พศ.2558 -2560)(เพิ่มเติม)ครั้งที่1
เชิญประชุม
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น 4 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร 0-7521-8516 ต่อ 71949
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนพัฒนา3ปี(พ.ศ.2558-2560)
แผนพัฒนา3ปี (พ.ศ.2558-2560)
10 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
อีโบลา
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประชุมสภา
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ประชุมสภา
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการบวชชีพราหมณ์
บวชชีพราหมณ์ ณ เขาต่อยไห หมู่ที่ 3
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา ฯ
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
การลดขั้นตอน
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เกร็ดความรู้อาเซียน
อาเซียน
14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
12 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนพัฒนา3ปี(พ.ศ.2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่1
ะกาศแผนพัฒนา3ปี(พ.ศ.2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่1
12 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>
หน้าแรก | ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
     
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
DESIGNED BY WWW.TRANGTRAVEL.COM